Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mjuzikl

Pojmovi: |George M. Cohan| |Mjuzikl|

Koja se američka tradicionalna pjesma nalazi u naslovu biografskog mjuzikla o Georgeu M. Cohanu?

Yankee Doodle Dandy

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)