Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mongolija

Pojmovi: |Japan| |Kina| |Mongolija| |Sovjetski Savez|

Tijekom 1938. i 1939., Japanci i CCCP imaju niz pograničnih sukoba na granicama Kine i Mongolije. Odlučujući sukob, nakon kojeg je Japan prisiljen na primirje i neutralnost prema Sovjetima , desio se na mongolskoj granici. Kako se zove rijeka kod koje je Žukov u potpunosti uništio japanske snage?

HALHIN GOL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)