Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Niels Bohr

Pojmovi: |Fizika| |Niels Bohr| |Nobelova nagrada|

I za kraj Niels Bohr. Sjajni fizičar, koji je 1922. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku za zasluge u istraživanju strukture atoma. Koja država se može podičiti time da je u njoj rođen Niels Bohr?

Danska

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)