Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Švedska

Pojmovi: |Astronomija| |Fizika| |Švedska|

Koji švedski fizičar i astronom je poznat po uvođenju ljestvice za mjerenje temperature, a sudjelovao je i u izmjeri luka meridijana, te prvi uočio djelovanje polarne svjetlosti na magnetnu iglu?

Celzius

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)