Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Turizam

Pojmovi: |Azija| |Kina| |Turizam|

Država sa najviše turističkih dolzaka u Aziji je Kina. Koja je druga azijska država sa ovog popisa?

Tajland

Pojmovi: |HDZ| |Politika| |Turizam|

Koja istaknuta članica HDZ-a obnašala je dužnost zamjenice ministra turizma u HDZ-ovoj vladi od listopada 1993. do kolovoza 2000. i kasnije je izabrana za HDZ-ovu vijećnicu u Skupštini Istarske županije?

Vinka Cetinski

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)