Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Francuska| |Gastronomija| |Italija| |Sir| |Švicarska|

Jedno od jela koje se smatra francuskim, u načelu se ne može razgraničiti između Švicarske, Italije i Francuske. Ali po imenu ide pod tipično francusko. Najjednostavniji opis je rastopljena zdjela vrućeg sira, u koju se umaču komadići kruha. Kako nazivamo ovu delikatesu?

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)