Kako nazivamo planinski lanac u južnoj Europi, koji se proteže zapadnim dijelom Balkanskog poluotoka kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Albaniju?

Dinaridi

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)