Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Crna Gora

Pojmovi: |Crna Gora|

Glavni grad Crne Gore je Podgorica. Smještena je u Zetsko-bjelopavlićkoj nizini na području oko pet rijeka. Vrlo blizu je i Skadarsko jezero, a ni Jadransko more nije predaleko. Kako se zove najduža rijeka koja prolazi kroz ovaj grad?

MORAČA

Pojmovi: |Albanija| |Crna Gora| |Jezera| |Rijeka Bojana|

Smješteno na granici između dvije zemlje, Crne Gore i Albanije, ovo jezero dijeli ime sa najpoznatijim gradom sa svoje obale. Samim tim bilo bi glupo spomenuti ga. Veliki je prirodni rezervat, posebno ptičjih vrsta, i iz njega istječe poznata rijeka Bojana. Kako se zove ovo jezero?

SKADARSKO JEZERO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)