Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Albanija

Pojmovi: |Albanija| |Arheologija|

Koji arheološki lokalitet u južnoj Albaniji, upisan na UNESCO-ov popis zaštićenih spomenika svjetske baštine 1992. godine, nalazi se blizu grada Saranda i povezan je s Jonskim morem kanalom Vivari?

Butrint

Pojmovi: |Albanija| |Crna Gora| |Jezera| |Rijeka Bojana|

Smješteno na granici između dvije zemlje, Crne Gore i Albanije, ovo jezero dijeli ime sa najpoznatijim gradom sa svoje obale. Samim tim bilo bi glupo spomenuti ga. Veliki je prirodni rezervat, posebno ptičjih vrsta, i iz njega istječe poznata rijeka Bojana. Kako se zove ovo jezero?

SKADARSKO JEZERO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)