Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Atlantik

Pojmovi: |Atlantik|

Kojoj državi pripada atlantski Prince Edward Island?

Kanadi

Pojmovi: |Atlantik| |Drugi svijetski rat| |Indijski ocean| |Njemačka| |Pomorstvo| |Urugvaj|

Početkom Drugog svjetskog rata, uz Bismarcka, najpoznatiji njemački ratni brod je krstarica Admiral Graf von Spee. Na samom početku rata, ovaj je brod potopio devet trgovačkih brodova u Južnom Atlantiku i Indijskom oceanu. Zbog toga je britanska mornarica činila sve da ga locira i uništi. Nalaze ga u zaljevu jedne rijeke, te ga teško oštećuju, nakon čega brod traži utočište u neutralnom Urugvaju. Kad mu je to uskraćeno, kapetan uništava brod. U zaljevu koje rijeke se desila ova pomorska bitka?

LA PLATA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)