Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sredozemno more

Pojmovi: |Arhitektura| |Istra| |Sredozemno more|

Po istarskim poljima često se mogu zamjetiti okrugla poljska skloništa građena tehnikom suhozida. Krov je stožastog ili stepenastog oblika. Služila su za smještaj alata ili kao sklonište pastirima. Iako ih možemo često vidjeti po cijelom Sredozemlju, u Istri se koristi specifičan naziv za njih. Koji?

Kažun

Pojmovi: |Italija| |Rim| |Sredozemno more|

Rim je poznat po brežuljcima. Ipak, ne smije se zanemariti rijeka koja ga je povezivala sa Sredozemljem. Koja je to rijeka u pitanju?

TIBER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)