Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kolonijalizam

Pojmovi: |Francuska| |Kolonijalizam|

Nakon Drugog svjetskog rata, 1947. godine, u poriječju rijeke Volte, Francuska ponovno uspostavlja nekadašnju koloniju Gornju Voltu. Država će neovisnost ostvariti 1960. godine. 1984., promijenit će ime u ime koje nosi i dan danas. O kojoj je državi riječ?

Burkina Faso

Pojmovi: |Južna Amerika| |Kolonijalizam| |Španjolska|

Tijekom španjolske vladavine nad većim dijelom Južne Amerike, postojala je pokrajina koju su zvali Gornjim Peruom. Kako zovemo državu koja se danas nalazi na području nekadašnjeg Gornjeg Perua?

Bolivija

Pojmovi: |Indonezija| |Kolonijalizam|

Nedaleko od Indonezije smjestila se država koja je u razdoblju kolonijalnih europskih osvajanja uspjela zadržati samostalnost. U 19. st. bila je u britanskoj interesnoj sferi, a ime po kojem ju se znalo tada bilo je Siam. Pod kojim imenom je danas poznata ova država?

Tajland

Pojmovi: |Kolonijalizam| |Nizozemska|

Nizozemska je do početka Drugog svjetskog rata bila kolonijalna sila. Najbitnija njena kolonija bila je Nizozemska Istočna Indija. Nakon rata, točnije 1949., u više manje istim granicama nastaje država koju danas znamo pod drugim imenom. Kojim?

Indonezija

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)