Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Muzeologija

Pojmovi: |Italija| |Milano| |Muzeologija|

I za kraj je ostao najpoznatiji muzej u gradu Milanu. Ova pinakoteka posjeduje jednu od najboljih kolekcija slika talijanskih majstora na svijetu. Kako se zove ovaj spektakularni muzej?

Brera

Pojmovi: |London| |Muzeologija|

U Londonu je čitav niz nevjerojatnih muzeja. Naravno, u prvom je planu British Museum. Odmah uz njega je spektakularni muzej moderne umjetnosti. Kako se on zove?

Tate Modern

Pojmovi: |Muzeologija|

Jedan od najpoznatijih svjeskih muzeja zove se Rijksmuseum. Iako ih ima više istog imena, kad se koristi ovo ime uglavnom se misli na najveći i najpoznatiji. U kojem se gradu on nalazi?

Amsterdam

Pojmovi: |Muzeologija| |Sjedinjene Države|

Smithsonian Institution je najveći muzejski kompleks u SAD-u. Osnovan je 1846. godine a čini ga 19 nacionalnih muzeja. U kojem gradu je smješten veći dio od tih 19 muzeja?

Washington

Pojmovi: |Muzeologija|

Koji hrvatski povjesničar, znanstvenik, kroničar i muzeolog, rođen u Vukovaru 1930. godine, bio je prvi doktor muzeologije u SFRJ, ako znamo da je preminuo u Zagrebu 2019.?

Vlado Horvat

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)