Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Muzeologija

Pojmovi: |Muzeologija|

Koji hrvatski povjesničar, znanstvenik, kroničar i muzeolog, rođen u Vukovaru 1930. godine, bio je prvi doktor muzeologije u SFRJ, ako znamo da je preminuo u Zagrebu 2019.?

Vlado Horvat

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)